Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Gdańska. Co warto zobaczyć w Gdańsku

Chcesz poznać zabytki Gdańska? Oto rejestr zabytków Gdańska! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Gdańsku ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Gdańsk.

Mapa zabytków Gdańska
Mapa z zabytkami miasta Gdańsk

Co warto zobaczyć w Gdańsku - zabytki Gdańska

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Gdańsku? Dowiedz się, czy w Gdańsku znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Gdańska.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Gdańsku. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Gdańska.

Zabytki w Gdańsku

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Gdańsku.

Zabytki Gdańska
Liczba zabytków w mieście Gdańsk z podziałem na rodzaj zabytku
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Gdańsku jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Gdańska w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Gdańsku lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Gdańska,
 • MPZP Gdańska,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Gdańsku.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Gdańsku?

Ochroną zabytków w Gdańsku zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Gdańsku są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Gdańska.
 2. Urząd Miejski w Gdańsku. Urząd Miejski w Gdańsku prowadzi gminną ewidencję zabytków Gdańska, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Gdańsk zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Gdańska

Gminną ewidencję zabytków Gdańska prowadzi Urząd Miejski w Gdańsku, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Gdańska?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Gdańska następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Gdańska nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Gdańska oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Gdańska. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Gdańska nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Gdańska, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Gdańsk, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Gdańsk dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Gdańsk z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Gdańsk!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Gdańsku

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 3

Mury miejskie Głównego Miasta


Gdańsk

Budowę murów miejskich Głównego Miasta rozpoczęto w roku 1343.26 marca położono kamień węgielny pod budowę Baszty Narożnej, (...)

Budynek Biblioteki Miejskiej, ob. biblioteka PAN


Gdańsk, Wałowa 15

Biblioteka należy do z najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce, jej budynek, jako jeden z nielicznych, w dobrym (...)

Baszta Wielka Stągiew


Gdańsk, Motławska 14

Brama Stągiewna to najpóźniejszy przykład gotyckiej bramy miejskiej w Gdańsku.Jej charakterystyczny kształt stanowi ważny (...)

Kamienica Ferberów


Gdańsk, Długa 28

Elewacje kamienicy to jeden z najwcześniejszych przykładów renesansu w Gdańsku.

Kościół szpitalny, ob. parafialny pw. św. Barbary


Gdańsk, Długie Ogrody 19

Kościół św.Barbary jest kościołem gotyckim, ale jego dzisiejsza bryła jest świadectwem skomplikowanych i burzliwych dziejów (...)

Wielki Młyn, ob. sklepy


Gdańsk, Wielkie Młyny 16

Budynek średniowiecznego młyna należy do największy budowli przemysłowych wzniesionych przez Krzyżaków, swą funkcję pełnił (...)

Brama Nizinna


Gdańsk, Dolna Brama

Brama Nizinna jest jedną z nielicznych nowożytnych miejskich bram fortecznych w Polsce.Bardzo dobrze zachowana, stanowi (...)

Zielona Brama


Gdańsk, Długi Targ 24

Zielona Brama jest jedną z wcześniejszych realizacji manieryzmu niderlandzkiego w Gdańsku i pierwszym przykładem nowożytnej (...)

Dwór Artusa


Gdańsk

Gdański Dwór Artusa to jedna z najstarszych zachowanych na świecie budowli związanych z legendą arturiańską.

Kaplica Królewska


Gdańsk, św. Ducha 58

Jedyny przykład barokowej świątyni w granicach gdańskiego Głównego Miasta.Autorem głównej koncepcji Kaplicy Królewskiej (...)

Zespół Dworca Głównego PKP


Gdańsk

Wartościowy przykład dworca o układzie funkcjonalno-przestrzennym typowym dla średniej wielkości miast na terenie Niemiec (...)

Kamienica, tzw. Dom Uphagena


Gdańsk, Długa 12

Gdański Dom Uphagena to unikalne w skali kraju muzeum wnętrz patrycjuszowskich z końca XVIII w.

Kościół Dominikanów pw. św. Mikołaja


Gdańsk, Świętojańska

Dzieje czternastowiecznego kościoła pw.św.Mikołaja sięgają romańskiej świątyni o tym samym wezwaniu, który w 1227 r.

Dwór Bractwa św. Jerzego


Gdańsk, Targ Węglowy 27

Siedziba Bractwa św.Jerzego stanowi jeden z najznakomitszych przykładów późnogotyckiej architektury świeckiej w Gdańsku, (...)

Dom


Gdańsk, Długi Targ 42

Najwybitniejszy gdański przykład renesansowej fasady z bogatą dekoracją rzeźbiarską i ideologicznym przesłaniem gloryfikującym (...)

Bastion św. Gertrudy


Gdańsk, plac Wałowy

Nowożytne bastionowe fortyfikacje Gdańska należały do największych i najważniejszych w północnej Europie.

Hala targowa


Gdańsk, pl. Dominikański 1

Eklektyczna hala targowa, powstała u schyłku XIX w., jest jedynym zachowanym takim obiektem handlowym w Gdańsku, nadal (...)

Kamienica (Dom Connertów, Dom Schumannów)


Gdańsk, Długa 45

Elewacje kamienicy to jeden z najwcześniejszych przykładów renesansu w Gdańsku.

Brama Wyżynna


Gdańsk, Wały Jagiellońskie 2a

Brama Wyżynna - główna (reprezentacyjna) brama lądowa miasta - rozpoczynała tzw.Drogę Królewską.

Złota Brama (brama Długouliczna)


Gdańsk, Długa, Targ Węglowy

Złota Brama to obiekt o wysokiej wartości architektonicznej, dzieło wybitnego architekta Abrahama van den Block i budowniczego (...)

strona 1 / 3

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: