Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Gdańsk w liczbach

Geoportal Gdańsk
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Gdańsk

Gdańsk, miasto w województwie pomorskim, powiat Gdańsk.

Powierzchnia miasta Gdańsk wynosi 262 km2, zajmuje 149 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Gdańsk zamieszkuje 470 805 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 6 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Gdańsk wynosi 1 797, jest 59 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Gdańsk. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Gdańsk prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Gdańsk.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Gdańsk: 262149
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Gdańsk: 8,7453
Lesistość w % w mieście Gdańsk: 17,31535
Ludność na 1 km2 w mieście Gdańsk: 1 79759
Liczba ludności ogółem w mieście Gdańsk: 470 8056
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Gdańsk: -0,2703
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Gdańsk: 0,0-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Gdańsk: 0,0-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Gdańsk: 18,40-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Gdańsk: 50,8-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Gdańsk: 17649
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Gdańsk: 9,794
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Gdańsk: 117,5-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Gdańsk: 1096
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Gdańsk: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Gdańsk: 894,0694
Przedszkola bez specjalnych w mieście Gdańsk: 1876
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Gdańsk: 515,234
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Gdańsk: 59,12432
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Gdańsk: 0,82173
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Gdańsk: 6 9966
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Gdańsk: 8 830-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Gdańsk: 8 403-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Gdańsk: 8 118-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Gdańsk: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Gdańsk: 92,3120
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Gdańsk: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Gdańsk: 92,3210
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Gdańsk: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Gdańsk: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Gdańsk jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Gdańsk, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Gdańsk. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.